Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μάρκος, στο Ποδιατρικό Κέντρο.

Media