Π.Α.Ε ΑΕΚ

Ποδίατρος της Π.Α.Ε  Α.Ε.Κ. από 01/07/2004 έως 01/05/2006.