Υπονυχία υπερκεράτωση

Ως υπονύχια υπερκεράτωση περιγράφεται η συσσώρευση, κάτω
από την ονυχαία πλάκα, μεγάλης ποσότητας κερατινοκυττάρων τα οποία παράγονται από παθολογική δραστηριότητα της κοίτης και του
υπονυχίου.