Ράιβος μέγας δάκτυλος

Πρόκειται για μια παθολογική απόκλιση του μέγα δακτύλου προς τα έσω δηλ. προς το κέντρο του σώματος.