Κάταγμα κοπόσεως μεταταρσίων

Σύνδρομο καταπόνησης στα κάτω άκρα.

Είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο σε χορεύτριες μπαλέτου, αθλητές και αθλούμενους.

Είναι ένας συνηθισμένος τραυματισμός από υπέρχρηση που εντοπίζεται στην κορυφή κυρίως του 5ου μεταταρσίου με χαρακτηριστικό το κάταγμα Jones.