Δύσκαμπτος μέγας δάκτυλος

Εκφυλιστική αρθρίτιδα 1ης μεταταρσιοφαλλαγγικής άρθρωσης η οποία δημιουργεί ραχιαίο οστεόφυτο με αποτέλεσμα δυσκαμψία με περιορισμό της ραχιαίας έκτασης του μεγάλου δακτύλου και έντονο πόνο.

Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς προβλημάτων όπως η τραυματικής αιτιολογίας αρθρίτιδα (από κάκωση) με μεγάλο ποσοστό εμφάνισης σε ποδοσφαιριστές και χορευτές.

Η αντιμετώπιση του δύσκαμπτου μεγάλου δακτύλου σε πρώιμο στάδιο έγκειται στην αρμοδιότητα του ποδίατρου (εφαρμογή διορθωτικής σιλικόνης και κατασκευή ειδικού ορθωτικού πέλματος με Morton’s extension για την αποφόρτισή του και τη μείωση του άλγους.